Programa MAIS

Programa MAIS

Programa MAIS (MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA  I PERSONES EN RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL) Programa adreçat a persones que estan inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o de millora de lloc de treball i que...
Idiomas