FORMACIÓ

Promoció Econòmica de Sant Joan Despí

Formació Ocupacional

Formació per a  empreses

Formació per a comerciants

Formació per a la
recerca de feina

Formació Joves

Aula Mentor

Capacitació Digital

Promodespí, des dels seus inicis als anys 80, ha situat la formació al llarg de la vida com un element clau de l’oferta de serveis que s’ofereixen, tant a la ciutadania com al teixit empresarial, entenent-la com una eina imprescindible de creixement personal que permet l’adaptació a una realitat canviant.

El valor d’una formació de qualitat, adaptada a les necessitats dels diferents col·lectius i dirigida a les sortides professionals existents es considera una eina imprescindible per adaptar-se al mercat de treball.  Oferim un conjunt d’accions formatives en diferents àmbits per proporcionar-te les competències i  coneixements per donar un salt professional. 

El Centre de promoció Econòmica és un centre homologat i imparteix els cursos formatius prioritàriament per a persones en situació d’atur. Aquests cursos estan subvencionats íntegrament pel FOAP (Formació d’Ofertes en Àrees Prioritàries). 

Per accedir a la oferta formativa que us presentem, cal omplir i enviar la sol·licitud de formació.  En el cas dels cursos per a persones en situació d’atur, un cop feta la sol·licitud de formació i prèvia citació, es passarà un procés de selecció que té per objectiu fer grups homogenis que facilitin un resultat òptim en el rendiment global del grup al llarg del procés d’aprenentatge.

 

Formació ocupacional

És la formació destinada prioritàriament a persones que es troben en situació d’atur. Està subvencionada pel SOC, Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fons Social Europeo i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb acreditació oficial per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC.

El nostre centre proposa una formació que inclou majoritàriament pràctiques en empresa, fet que incrementa positivament la sortida professional de l’alumnat. La convocatòria és anual i la sol·licitud tramesa tindrà validesa anual per a la previsió de cursos publicitada. També contemplem la formació en certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat és el instrument oficial de les qualificacions professionals dins el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que acredita la capacitació per a desenvolupar una activitat laboral amb significació per l’ocupació i assegura la formació necessària per a la seva adquisició.

Si esteu interessats en millorar la vostra formació, podeu omplir on-line el formulari de sol·licitud de participació a l’Oferta de Cursos 2023-2024:

Oferim diferents itineraris formatius dirigits especialment a treballadors i treballadores en atur amb la finalitat de millorar les seves competències professionals.

Si busqueu desenvolupar-vos a nivell professional, doneu una ullada al conjunt d’accions formatives que us oferim. Distribuïdes en diferents àrees, les formacions us proporcionaran coneixements, aptituds, tècniques i altres competències necessàries per exercir qualificadament una activitat professional, d’acord amb els requeriments del mercat laboral.

 

Com s’hi pot accedir?

Per inscriure-us, heu d’omplir la fitxa de sol·licitud. Podeu fer-ho presencialment al Centre de Promoció Econòmica o de la inscripció en línia.

En determinats cursos s’hi demanen requisits d’accés. Consulteu-lo en el programa i requisits del curs.

Horari dels cursos i lloc d’impartició:

Els horaris dels cursos depenen de la programació, però sempre en horari de matins.  Els cursos es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: sarredondoa@sjdespi.net

Cost dels cursos; Subvencionats

PENDENT DE L’APROVACIÓ PER PART DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

A un clic – Inscriviu-vos al formulari de la dreta

Disposem de formacions per satisfer les vostres necessitats de formació en un total de 5 àmbits diferents.  

– ADMINISTRACIÓ

Certificat de Professionalitat  nivell 1.  Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 h)

Data: 22/01/2024-12/07/2024

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina (150 hores).

 • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).
 • UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l’empresa (30 hores).
 • UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores). MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
 • UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
 • UF0521: Comunicació oral i escrita en l’empresa (70 hores).

MF0971_1: Reproducció i arxiu (120 hores).

 • UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
 • UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

-NETEJA DE SUPERFÍCIES

Certificat de Professionalitat  nivell 1.  Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (230h)

Data: 11/03/2024-12/06/2024

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:
MF0972_1: Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals (30 hores).
MF0996_1: Neteja del mobiliari interior (30 hores).
MF1087_1: Neteja de vidres en edificis i locals (30 hores).
MF1088_1: Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària (60 hores).
MP0102: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (80 hores).

-ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Certificat de Professionalitat nivell 2. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450h)

Data: 12/02/2024-12/07/2024

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores)

 • UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents (30 hores)
 • UF0128: Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions (70 hores)

MF1017_2: Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions (70 hores) MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70 hores)

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores)

 • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 hores)
 • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 hores)
 • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (80 hores)

-ANGLÈS A2

Comunicació en llengües estrangeres Anglès nivell N2 (180h)

Data: 16/09/2024-21/11/2024

 • Expressió oral i escrita en llengua anglesa
 • Comprensió oral i escrita en llengua anglesa
 • Elements gramaticals i fonètics

 

_

DOCUMENTS  i ENLLAÇOS RELACIONATS

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

FORMACIÓ CONTÍNUA

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/

http://acreditat.gencat.cat/es

I

Sol·licitud de formació

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.

Finalitat del tractament:  Gestió del servei d’ocupació per a persones en recerca de feina. 

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: camí del Mig, 9.08970 Sant Joan Despí

Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

Petició Formació Ocupacional

Política de privacitat i protecció de dades

Curs:  Capacitació Digital (30h)

Formació per a adults | Adquireix habilitats digitals essencials en tan sols 30 hores lectives

RED DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL 

Actuación financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

CALENDARI 

1ª EDICIÓ: 10 de juny  al  15 de juliol (presencial) 

Horari: 16:30 a 19:30 hores 

Dies: Dilluns i dimecres 
Lloc: PROMODESPÍ – C/John F. Kennedy, 8 – 08970 Sant Joan Despí

2ª EDICIÓ: 18 de juny al 18 de juliol (format on-line) 
Horari: 16:30 a 19:30 hores 
Dies: Dimarts i Dijous  
Lloc: on line
3ª EDICIÓ: 1 al 9 de juliol 
Horari: 9:30 a 14:30 hores 
Dies: de dilluns a dijous
Lloc: PROMODESPÍ – C/John F. Kennedy, 8 – 08970 Sant Joan Despí
EDICIÓ estiu : 10 al 18 de juliol (possibilitat online o presencial) 
Horari: 9:30 a 14:30 hores 
Dies: de dilluns a dijous
Lloc: PROMODESPÍ – C/John F. Kennedy, 8 – 08970 Sant Joan Despí
4ª EDICIÓ: del 16 al 27 de setembre (23 i 24 festiu)
Horari: 9:30 a 14:30 hores
Dies:  de dilluns a divendres 
Lloc: PROMODESPÍ – C/John F. Kennedy, 8 – 08970 Sant Joan Despí
5ª EDICIÓ: 1 d’octubre al 31 d’octubre 
Dies: Dimarts i Dijous  
Horari: 16:30 a 19:30 hores 
Lloc: PROMODESPÍ – C/John F. Kennedy, 8 – 08970 Sant Joan Despí

  

Contingut

1. Introducció a la informàtica

 • Gestió del correu electrònic, Google Calendar, marcadors socials.
 • Organització i recuperació de la informació.
 • Cercadors i eines per a transformar la informació en coneixement.
 • La Intel·ligència Artificial
2. Comunicació i col·laboració

 • Entorns digitals, gestió de les xarxes socials (WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube.), creació de blogs, videoconferències, marca personal.
 • Usos d’eines de comunicació síncrona: Teams, Skype, Slack, etc.

3. Aplicacions dels eines de Google i Microsoft Office

 • Office 365: MS Word, Excel, One Note, Power Point, Outlook.
 • Tipus de llicències
 • Tipus d’arxius
 • Edició de vídeos.
 • Edició de fotografies.
 • Utilització del CANVA.
4. Ciberseguretat
 • Seguretat en terminals mòbils: configuració i còpies de seguretat.
 • Com protegir la xarxa. Robatori de dades.
 • Ciberatacs, malware. Tendències hacking.
 • Recomanacions de seguretat. Detecció de vulnerabilitats.
 • Blockchain i la seguretat en els blocs d’informació.
 • Identitat digital. Presència en les xarxes.

5. Tecnologia per a gestionar el dia a dia

 • Gestiona el teu temps i gestions amb Slack i Trello.

 

Informació i Inscripció

Formació per a emprenedors i empreses

El programa de formació empresarial es configura amb un doble objectiu: posar a l’abast de les activitats econòmiques de la ciutat l’actualització de coneixement i facilitar les relacions entre empreses per afavorir la cooperació. Les accions formatives es fan de manera Supramunicipal entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i  Sant Joan Despí,  d’aquesta manera resulta més enriquidor el contacte entre empreses de diferents poblacions.

En aquesta edició 2024, podreu disposar d’un total de 25 accions formatives, que estan organitzades en quatre blocs:

 • Àrea Habilitats Directives
 • Àrea de Gestió empresarial, economicofinancera, fiscalitat, temes legal
 • Àrea Innovació, internacionalització, energia i mediambient, rse, cooperatives
 • Àrea de comunicació, màrqueting, vendes i tècniques comercials i Àrea TIC

A qui s’adreça?

A nous emprenedors i emprenedores i a empreses.

Com s’hi pot accedir?

Si teniu interès en qualsevol dels cursos, podeu inscriure-us trucant al telèfon 93 480 80 50, enviant un correu a promocio@sjdespi.net o mitjançant la inscripció en línia de cada curs.

On i quan s’imparteixen els cursos?

Les accions formatives es realitzaran en els següents espais:

 • Aula Sant Feliu (Carretera Sànson, 74. Sant Feliu de Llobregat)
 • Sala Polivalent LES ESCOLES (Carrer Montserrat, 2 ). Sant Just Desvern
 • Sala d’Actes Centre d’Empreses Fontsanta (Carrer Marqués Monistrol, 6) Sant Joan Despí.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona.

 

Formació per a comerciants

Des del Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Mercats Municipals considerem que la formació és cabdal per enriquir les vostres competències al capdavant dels negocis que regenteu.

Programa formatiu 2024:

Consultories individualitzades en matèria digital*:

Sessions in situ als establiments, per millorar les competències digitals així com per augmentar la visibilitat del comerç i les oportunitats de venda. Habilitats que es treballaran:

• comunicatives: correu electrònic, whatsaap, videoconferències, xarxes socials…

• presència a Intenet: webs, blogs, perfil al Google…

• de tramitació electrònica: sol·licitud, configuració i funcionament certificat electrònic…

• de presentació de continguts: elaboració imatges, vídeo…

• de gestió de la informació i seguretat: arxius a l’ordinador, al núvol, privacitat de dades…

* places limitades, es requerirà compromís de participació

Recordar-vos que:Estem a disposició per poder organitzar cursos presencials específics en base a les vostres propostes i necessitats, sempre que es garanteixi la inscripció del mínim de persones requerides. Exemples d’àrees: aparadorisme, manipulació aliments, organització i gestió de magatzem, gestió econòmica i finances, informàtica, xarxes socials…

Si teniu interès a rebre el servei de consultoria individual o de comunicar-nos alguna formació que vulgueu que programem, podeu contactar amb nosaltres al telèfon: 93 480 80 50 o al correu promocio@sjdespi.net.

A qui s’adreça?

A treballadors, treballadores i gerents del comerç local.

Com s’hi pot accedir?

Cal inscriure’s prèviament. Podeu fer-ho per correu electrònic promocio@sjdespi.net, trucant al telèfon 93 480 80 50, o a través del link de cada curs.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona o l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Formació per a la recerca de feina: Prepara’t!

Periòdicament es realitzen tallers de recerca de feina amb l’objectiu de millorar la capacitat d’accés al món laboral.  

FES CLICK SOBRE LA IMATGE!

 

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona

INSCRIPCIÓ A LA FORMACIÓ 

Si et vols inscriure a la formació, contacta amb nosaltres al correu promocio@sjdespi.net

Aula Mentor

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix el servei de l’Aula Mentor promogut pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El programa Aula Mentor és una oferta de formació on line (teleformació), àmplia, flexible i adaptable a les diferents necessitats de temps i ritme d’aprenentatge.

Té com a objectiu actualitzar i millorar les competències personals i professionals de les persones majors de 18 anys treballadores o desocupades.

L’oferta formativa té més de 200 cursos de diferents àrees formatives que es pot consultar a:

Veure l’oferta formativa

La matrícula és oberta permanentment, amb tutorització especialitzada i assessorament presencial a l’Aula Mentor del departament de Foment d’Ocupació de l’Ajuntament.

Després de la realització de la formació i amb la superació de l’examen presencial s’obté el certificat d’aprofitament expedit per el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major de 18 anys

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La matrícula es pot realitzar durant tot l’any a excepció del mes d’agost

PREU:

 • 48€ La matrícula correspon al cost de 2 mesos de formació (la durada dels cursos és 2 mesos).
 • Si la durada del curs és superior als dos mesos, s’ha de realitzar una recàrrega menual per l’import de 24€.*

 El pagament de la matrícula comporta:

– Accés a la plataforma amb recursos formatius i material didàctic. Missatgeria electrònica de la plataforma. No s’inclou software comercial.

– Tutorització personalitzada on line

– Presentació a 2 convocatòries d’examen de manera presencial a l’Aula Mentor.

– En cas necessari, assistència a l’aula per l’ús dels equips informàtics.

 

*Important: la recàrrega s’ha de fer abans que s’acabi al comptador de dies de la plataforma. Un cop el comptador estigui a zero no es pot entrar a la plataforma fins que no es faci el pagament.

INSCRIPCIÓ:

Administradora d’aula: Desirée García Trilla

Correu aula: santjoandespi@aulamentor.es

Carrer de John F. Kennedy, 8. 08970 Sant Joan Despí.

93 480 80 50

Formació Barcelona Activa

Vols millorar professionalment o donar un impuls a la teva recerca de feina, al teu ritme? En col·laboració amb Barcelona Activa posem a la vostra disposició tot un seguit de cursos per tal de desenvolupar les teves competències professionals.

El recurs de formació s’ofereix en col·laboració amb Barcelona Activa i l’ AMB.

Cost dels cursos

Gratuït.

Online. Recerca de Feina

Online. Escola de Competències

Online. Key Skills School

Online. Job Research

Idiomas