Programa MAIS

Programa MAIS

Programa MAIS (MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA  I PERSONES EN RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL) Programa adreçat a persones que estan inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o de millora de lloc de treball i que...
Accelera el creixement 2023

Accelera el creixement 2023

PRESENTACIÓ Aquest programa promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC va adreçat a empresaris del Baix Llobregat amb un projecte d’elevat potencial de creixement, i té com a objectiu ajudar a impulsar el creixement d’aquestes pimes, mitjançant formació específica...
Idiomas