Descripció de la prestació: Constitueix l’objecte d’aquest plec regular la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’explotació de l’activitat de bar amb cuina del camp de futbol municipal del barri Centre de Sant Joan Despí.

Durada del contracte: 6 anys

Àmbit geogràfic:Sant Joan Despí

Termini de presentació d’ofertes: Fins el 09/03/22 a les 23:59 h

Observacions:El cànon anual mínim a satisfer i que constituirà el cànon base de licitació, es fixa en les quantitats que es detallen a la clàusula 9 del PCAP, mitjançant un sistema progressiu al llarg de la vigència total del contracte.

Subhasta electrònica:No

Cànon d’explotació:8.552,75 €

Pròrroga: Sí

Informació complementària sobre la pròrroga: 4 anys

Per més informació consulteu el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=96299438&lawType=

Entradas Relacionadas
Trencar la bretxa digital

Un equip de gent jove recorre aquest estiu els carrers i places de Sant Joan Despí per ensenyar a la gent gran de la ciutat a utilitzar el telèfon Read more

Subvencions 2022 – Comerç i Serveis (Gencat)

Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins a les 14:00 hores Read more

SANT’S MARKET 11 DE JUNY

El dissabte 11 de juny el parc de Torreblanca acollirà la quarta edició del Sant's Market, un mercat a l'aire lliure que aplegarà una cinquantena Read more

PLANS D’OCUPACIÓ 2022-SEGONA CONVOCATÒRIA

PLANS D'OCUPACIÓ 2022-SEGONA CONVOCATÒRIA És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professionals per a cobrir 32 llocs de Read more