Ja es poden demanar els ajuts per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la Innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives any 2021.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

A qui va dirigit?

Línia 1 i 2:

Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Línia 3:

Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
– Que s’hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

  • Es podran sol·licitar Fins al 04 de novembre de 2021

Enllaç del tràmit: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-dassessorament-per-a-lacceleracio-de-la-innovacio-de-lempresa-a-traves-del-desenvolupament-de-noves-iniciatives-disruptives-2021

Organismes responsable: Departament d’Empresa i Treball i ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

Entradas Relacionadas
Trencar la bretxa digital

Un equip de gent jove recorre aquest estiu els carrers i places de Sant Joan Despí per ensenyar a la gent gran de la ciutat a utilitzar el telèfon Read more

Subvencions 2022 – Comerç i Serveis (Gencat)

Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins a les 14:00 hores Read more

SANT’S MARKET 11 DE JUNY

El dissabte 11 de juny el parc de Torreblanca acollirà la quarta edició del Sant's Market, un mercat a l'aire lliure que aplegarà una cinquantena Read more

PLANS D’OCUPACIÓ 2022-SEGONA CONVOCATÒRIA

PLANS D'OCUPACIÓ 2022-SEGONA CONVOCATÒRIA És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professionals per a cobrir 32 llocs de Read more