Ja es poden demanar els ajuts per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la Innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives any 2021.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

A qui va dirigit?

Línia 1 i 2:

Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Línia 3:

Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
– Que s’hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

  • Es podran sol·licitar Fins al 04 de novembre de 2021

Enllaç del tràmit: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-dassessorament-per-a-lacceleracio-de-la-innovacio-de-lempresa-a-traves-del-desenvolupament-de-noves-iniciatives-disruptives-2021

Organismes responsable: Departament d’Empresa i Treball i ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

Entradas Relacionadas
Subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà”

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de Suport a dones en els Read more

Subvencions per la contractació per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el suport tècnic i econòmic del Programa metropolità de suport a les polítiques socials Read more

Subvencions per a la Restauració i Centres d’estètica i bellesa

El CCAM (Consorci Comerç Artesania i Moda) ha articulat una línia d'Ajuts adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors Read more

Subvencions per a la realització d’accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual.

Convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de subvenció del Programa Formació Professional Ocupacional Dual, per l'actuació d'orientació i Read more

Idiomas