CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PROMOURE ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, SUPORT A LES EMPRESES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I DE COMERCIANTS, PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI FOMENTANT LA PRESÈNCIA DE LA DONA A L’ÀMBIT DE L’EMPRENEDORIA, IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT I PER D’INNOVACIÓ, ADEQUACIÓ I ADQUISICIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, PER A L’ANY 2022.

Per tal d’impulsar i fomentar activitats econòmiques en els establiments comercials, dels mercats municipals i associacions empresarials i de comerciants de Sant Joan Despí, així com incentivar aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin la seva activitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritàriament al municipi de Sant Joan Despí, i que contractin laboralment persones desocupades del municipi aplicant una política d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

S’estableixen una sèrie de mesures de foment, consistents en sis línies de subvenció a càrrec de l’ens local i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per a la subvenció de despeses relacionades amb l’obertura i les millores i adequacions dels locals comercials.

Les sis línies són les següents:

 – LINIA A. Subvenció a les despeses relacionades amb l’obertura comercial, tals com projectes tècnics per adequació de l’activitat, tramitacions diverses efectuades per professionals (com despeses de gestoria, notaria).

– LINIA B. Subvenció a les despeses relacionades amb millores i adequacions de locals comercials (factures de materials, factures de professionals de la construcció).

– LÍNIA C. Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització dels mercats municipals.

– LÍNIA D. Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.

– LÍNIA E. Subvenció destinada a l’elaboració, implementació i registre de plans d’igualtat a les empreses.

 – LÍNIA F. Subvenció destinada a les associacions empresarials i de comerciants per a l’adaptació digital, innovació, adequació i adquisició de noves tecnologies.

A qui s’adrecen?

Podran demanar-les aquelles empreses que estableixin noves activitats econòmiques en locals comercials buits o que suposin la continuïtat d’establiments comercials o de determinats serveis, i per la modernització i la millora de les parades dels mercats municipals. També podran demanar-les empreses que contractin laboralment persones desocupades del municipi durant un mínim de dotze mesos, així com empreses que hagin elaborat i implementat un pla d’igualtat per primer cop i les associacions empresarials i de comerciants per a l’innovació, adequació i adquisició de noves tecnologies.

CONSULTA LES BASES

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquesta línia de subvenció s’hauran de presentar de forma electrónica, mitjançant una instància genèrica signada per la persona interesada, també de forma electrónica,  i acompanyada de la següent documentació.

Sol.licitud Línies A,B,C i F (DOC 01)

Sol·licitud – Linia D (DOC 02)

Sol·licitud – Linia E (DOC 03)

Certificat domiciliació bancària (DOC 04)

Declaració responsable autenticitat dels documents presentats en format electrònic (DOC 05)

Declaració responsable aplicació factures presentades (DOC 06)

Acceptació de la Subvenció any 2022 (DOC 07)

Justificació econòmica Linia D (DOC 08)

Justificació econòmica Linia E (DOC 09)

Justificació econòmica Linia F-2 (DOC 10)

 

Entradas Relacionadas
Subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà»

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de Suport a dones en els Read more

Subvencions per la contractació per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el suport tècnic i econòmic del Programa metropolità de suport a les polítiques socials Read more

Subvencions per a la Restauració i Centres d’estètica i bellesa

El CCAM (Consorci Comerç Artesania i Moda) ha articulat una línia d'Ajuts adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors Read more

Subvencions per a la realització d’accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual.

Convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de subvenció del Programa Formació Professional Ocupacional Dual, per l'actuació d'orientació i Read more

Idiomas