Antoni Poveda

L’alcalde de Sant Joan Despí

Emprendre i innovar per avançar cap al futur

L’activitat econòmica d’una ciutat és fonamental en el seu desenvolupament.

Empreses i comerços són generadors d’ocupació i de riquesa i, en aquest sentit, és molt important establir les estratègies necessàries per marcar el camí més adient de cara al futur més immediat. Per això, en el procés participatiu SJD2025 promogut per l’Ajuntament, el món econòmic local ha tingut un paper destacat.

Hi ha hagut sessions específiques amb representants de les nostres empreses i botigues, per tal de reflexionar sobre el model de ciutat que volem, també en l’àmbit econòmic. Economia més sostenible i més orientada al mercat global, tot potenciant la nostra situació geogràfica i la potencialitat que ofereix Sant Joan Despí com a ciutat.

Així, pel que fa al suport a les iniciatives empresarials i al desenvolupament de petites i mitjanes empreses locals, hem de seguir treballant per millorar les condicions i les infraestructures tecnològiques per facilitar l’activitat empresarial; reactivant el nostre polígon industrial amb un urbanisme industrial no contaminant i amb tecnologies modernes i innovadores; potenciar la creació d’empreses i cooperatives; promoure la responsabilitat social i ambiental de les empreses locals; prioritzar la contractació i la cooperació entre les empreses del municipi.

Pel que fa al comerç local i de proximitat, hem de continuar facilitant l’obertura i posada en marxa de comerços i diversificar la tipologia de comerços de la ciutat, a la vegada que facilitar també la mobilitat dins de la ciutat perquè sigui més còmode comprar als comerços locals. I tot això, a la vegada que modernitzem la gestió, fent més senzills els tràmits administratius i fomentant l’ús de les tecnologies de la comunicació, mancomunant serveis i seguint apostant per la formació adaptant-la a les necessitats laborals generals i locals.

Són aquestes algunes de les propostes sorgides en aquest procés d’aportació d’idees i que compartim des de l’administració. Només així, amb les sinergies de tots els actors implicats, aconseguirem tirar endavant un model d’èxit.

Idiomas